Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou

Za obcou pri ceste do Marianky je kamenný kríž s orientálnou nikou. Je z roku 1885. Sochy Krista ani Panny Márie sa na ňom nezachovali. V nápisovom priestore kubusu je datujúci text.

 

DALA POSTAVIŤ

TEREZIA  RÁC

    ROD. ŽERNOVIČ  R.1885  

 

M. Besedič uviedol, že pri ceste do Marianky stál pôvodne drevený kríž, ktorý dal postaviť Pavol Orth roku 1843 a terajší kamenný kríž tam dal postaviť Imrich Rác na pamiatku svojej nebohej manželky. Kríž požehnal 6. septembra 1885 farár Štefan Rozsíval.*

 

* Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89