Záhorská Bystrica - kríž (1873) v kostolnom areáli

  Kamenný kríž (4m) asi z roku 1873 sa nachádza na voľnom priestranstve pri kostole v Záhorskej Bystrici. Je to miesto bývalého cintorína, na ktorom sa prestalo pochovávať v roku 1881. Na kríži je pseudoorientálna nika so sochou Panny Márie. Socha Krista je zachovalá.

V kubuse pod nikou je vyhĺbený priestor pre tabuľku. V nej vytesaný nápis sa dobou už čiastočne olúpal a takto ho bez doplňovania textu zachovali aj po oprave kríža v júni 2010.

 

Ku cti a sláve Spasitela nášho tala postaviť

tento sv. Kríž

   Pokorny Elisabeta, Rybaric To    

máša manželka

...... a pod tento sv. Kríž pochovaná 21ho

...... 1873 v 50em roku veku svého

...............................................................

...............................................................

 

Pozn. k textu: Nečitateľné slová sú vybodkované. V slove dala je t namiesto d.