Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou

Za obcou na ceste do Devínskej Novej Vsi je kamenný kríž (3,5 m) so pseudoorientálnou nikou.  Socha Krista sa na ňom už nezachovala a socha Panny Márie bola po roku 2004 opravovaná. Vtedy jej chýbala hlava.

Nasledujúce informácie som prevzal od M. Besediča. Pôvodne stál v lokalite na Juračkách na tomto mieste od roku 1868 drevený kríž od Štefana Sajana. Nový kamenný kríž tu dal zhotoviť Ondrej Blecha roku 1896.*

Je to trochu nezrovnalosť v porovnaní s nápisovou tabuľkou na kríži a ešte úplne iný letopočet 1919 s údajom: „postavila rodina Sajanová“ uviedla v evidencii pamätihodností mestská časť Záhorská Bystrica.**

Do vrchného nosného kubusu je vyhĺbený priestor pre nápis.

 

Ku cti a chvále Božej
dal tento Križ vystavit  
Bleha András
a jeho manželka rod.
Sajan Franziska
v roku 1909

* Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89

** Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2009 o evidencii pamätihodností Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica