Záhorská Bystrica - kríž (1. pol. 19. stor.) pri Poľnom mlyne

V chotári Záhorskej Bystrice pri Poľnom mlyne sa nachádza kamenný kríž (4m) asi z 1. polovice 19. stor. Sochy Krista a Panny Márie boli na kríži koncom roku 2008 zachovalé len ako torzá. Asi v nasledujúcom roku prebehla oprava kríža. Sochu Krista nahradili pravdepodobne kovovou plastikou a socha Panny Márie získala po oprave  amorfné tvary. Na hranolovitom podstavci je predsadená pohľadová doska v neoklasicistickej úprave. Nápisová kartuša je vymedzená obdĺžnikovitým rámikom. Zo zvyškov lepiacej omietky pred opravou bolo zjavné, že v nej bola vložená kamenná tabuľka. Príbuzné kríže sa nachádzajú na cintoríne v Devínskej Novej Vsi a ďalšie dva v Máste: Mást - kríž (1836) v obci  a Mást – kríž (30. roky 19. stor.) v obci