Vrakuňa - misijný kríž (1999)

Drevený misijný kríž pri kostole osadili v roku 1999.