Vajnory - kríž (2007) na cintoríne

V roku 2007 bol do novej podoby obnovený ústredný kríž vajnorského cintorína. Nápis na podstavci v krátkosti chronologicky dokumentuje jeho históriu (Ku cti a sláve Božej založený r. p. 1831, prestavaný r. p. 1942 a znovu postavený r. p. 2007).