Vajnory - kríž (1840) pri kostole

Pri kostolnej ohrade je kamenný kríž z roku 1840. Podľa tabuľky z doby obnovy kríža ho dal postaviť roľník Ján Nádášdy namiesto dreveného kríža. Obnovu vykonal v roku 1913 jeho vnuk Jozef Bednár.

K SLÁVE BOŽEJ A K SPÁSE ĽUDSKEJ
miesto kríža
dreveného postavil
JÁN NÁDÁŠDY
roľňik
v rokoch 1840.
obnovil JOZEF BEDNÁR
jeho vňuk
v roku 1913.