Staré Mesto - kríž pri kostole Zvestovania Panny Márie

V 60-tych rokoch minulého storočia nahradili drevený kríž pri kostole františkánov kovaným krížom, ktorý premiestnili z Ondrejského cintorína. Na jeho podstavci je dvojdielny nemecko-maďarský nápis. Spodná maďarská časť nápisu je datovaná rokom 1898. Podľa nej dala rímsko-katolícka cirkev kríž obnoviť a postaviť na toto miesto, malo to byť v otvorenej rozlúčkovej hale Ondrejského cintorína. Horná nemecká časť nápisu bola pri obnove asi len prepísaná z pôvodného nápisu. Podľa nej kríž dali zhotoviť príbuzní Johanna Josefa Aza (Joh. Jos. Az), ktorý zomrel v júli 1793 vo veku 79 rokov. Kríž tak bol pôvodne pomníkom nad jeho hrobom. Pôvodnou časťou z neho zostal však asi len podstavec, pretože samotný kovaný kríž je signovaný kováčom Martonom a rokom 1899. Niekoľko kovových súčastí kríža sa z neho postupne stratilo.

Štefan Holčík: Železný kríž je dnes kultúrnou ruinou, in: Bratislavské noviny 36/2011, str. 7

Kamerové systémy