Staré Mesto - kríž (1823) pri kostole Najsvätejšej Trojice

Kamenný kríž na štíhlom podstavci na križovatke Žižkovej a dnes nejestvujúcej Vrátňanskej ulice bol postavený v roku 1823. Nápis na podstavci zaznamenal tento rok vzniku. Pôvodnú zástavbu v tejto časti Zuckermandla asanovali koncom 50-tych rokov minulého storočia a vtedy niekedy asi aj demontovali kríž. Nevieme, či ho na novom mieste vo dvore kostola Najsvätejšej Trojice osadili ihneď, alebo po určitom čase.

W.       R.
POSITA
1823
I.          P.