Rusovce - kríž (1991) v obci

Drevený kríž v strede obce bol na dnešné miesto preložený v roku 1991 od Laura majera. V spodnej časti kríža je vyrytý letopočet 1991 s iniciálami JL, JZ, JK. Na betónovom podstavci je osadená mramorová tabuľka s krátkym nápisom.

IN HOC SIGNO VINCES
V TOM ZNAMENÍ ZVÍŤAZÍŠ
1991 

 

Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 165