Rača - Brichtov kríž (1871)

Na pamiatku furmana Floriána Brichtu, ktorý spadol a zahynul pod kolesami vozu s drevom bol postavený kríž na lesnej ceste. Jeho dominantnou súčasťou bol veľký kamenný pomník, na ktorom bol kovový krížik. Do nového tisícročia sa kríž zachoval ošarpaný, bez sprievodnej tabule.
V roku 2003 dali kríž obnoviť račianski poľovníci. Osadili naň pôvodnú tabuľu, ktorá bola odložená u obyvateľa Rače, zvýraznili nápis. Samotný kríž z vrchu pomníka pripevnili na vedľajší strom.

Florian
Brichta
Tady na temto
míste
vúz ho prejel
a
porad zemrel
31 mája 1871 

 

Ľudovít Havlovič: Pamätihodnosti, 5. 3. 2007, in: kultura.racan.sk