Nové Mesto - kríž na Železnej studničke

Nemáme informácie, kto a kedy dal postaviť drevený kríž na Železnej studničke. Podľa tabuľky z doby obnovy dala kríž v roku 2017 zrenovovať pani Gabriela u sochára Jozefa Barinku.