Lamač - Pieta s krížom (1911)

Sochu Piety s krížom na vysokom podstavci dala postaviť Uršula, vdova po Jakubovi Boskovičovi, podľa zakladateľskej mramorovej tabuľky v roku 1911 pri kostole sv. Margity. Vizitácia z roku 1912 uviedla vznik sochy k roku 1907, fundáciu v sume 50 korún a Húščava k tomu pridáva aj ústnu tradíciu, že títo manželia dali postaviť aj kríž na cintoríne v roku 1906.*

 

Ku úcte Panny Marie

Sedmibolestnej

postavila

vdov. BOSKOVIČ

JAKUBOVA

rod. Bučič Uršula

v roku

- 1911.-

 

* Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127