Lamač - kríž (1890) v obci

Pri hlavnej ceste na rázcestí ku Gruntom v roku 1890 dal Šebastián Brutenič postaviť drevený kríž.* V tom čase to bolo ešte mimo obce. Dnes je na tom mieste v železnej ohrádke nový železný kríž z trubkového profilu s plechovým korpusom Krista.

O trochu ďalej, na druhej strany cesty, na rázcestí na Podháj postavili manželia Terézia a Andrej Bučičovci v roku 1905 kameninový kríž, ktorý v roku 1936 obnovil potomok Andrej Bučič mladší s manželkou Máriou.** Kríž zanikol, zachytávajú ho ešte mapy z 2. polovice 20. storočia.

 

* Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

** tamže