Lamač - kríž (1868, 1901) v obci

Na kraji obce, na ulici Segnáre, je kamenný kríž z roku 1901. Mramorová tabuľka s nápisom a týmto letopočtom je vložená do telesa kríža. Dala ho postaviť obec Lamač na mieste staršieho kríža, o ktorom A. Húščava uviedol nasledujúce údaje. Kríž bol drevený a dal ho postaviť člen rodiny Kralovičovcov v roku 1868.*

 

Ku Cti a Chvále

Božej

sv. Križ tento postavila

poctiva obec

Lamač

v r. Páne 1901. 4 septembra

 

* Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127