Lamač - kríž (1832?) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž zo solárnou ružicou, ktorý by mohol pochádzať z roku 1832. Letopočet bol určený porovnaním z krížmi vo Veľkých Levároch (podstavec, socha, dátum vzniku), Kostolišti (podstavec, socha), Vysokej pri Morave (socha, rok vzniku).* V rohu cintorína je ale pekná zakladateľská tabuľa, ktorá oznamuje, že cintorín vznikol až v roku 1856. Rozpor sa dá vysvetliť tým, že cintorín založili na mieste staršieho, ktorý zaviezli zeminou.** Mohol sa tak zachovať aj starší kríž, a to tým skôr, keď bol kamenný.

Dejinám Lamača sa venoval A. Húščava a pracoval aj s kanonickou vizitáciou z roku 1912, ale v prípade tohto kríža zaznamenáva len ústnu tradíciu, podľa ktorej ústredný kríž na cintoríne dali postaviť manželia Uršula a Jakub Boskovičovci v roku 1906. Pôvodnejší cintorín bol z roku 1776 a vizitácia z roku 1782 spomína, že na ňom bol veľký drevený kríž.***

Tento kríž je však starší a hektickou dobou po cholere z roku 1831, keď vznikla väčšina krížov so solárnou ružicou, by sa dalo vysvetliť aj to, že po nich neboli priame záznamy ani fundácie.

 

* Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, Záhorie 2/2012 str. 5-8

** Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 129

***Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127