Lamač - kríž (1782?, 1826) v obci

Na ulici Pod násypom je v železnej ohrádke na betónovom podvale drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Je z novej doby, mohol byť zhotovený v 90. rokoch 20. storočia. Ďalšie údaje o jeho predchodcovi uviedol A. Húščava.

Drevený kríž v poli pri ceste do Bratislavy dal postaviť neznámy darca okolo roku 1782. V roku 1826 postavil Michal Bartoň z Lamača na jeho mieste nový drevený kríž. Zachovala sa k nemu aj fundačná listina, ale až z roku 1860.*

 

* Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127