Dúbravka - kríž (1957) na cintoríne

Ústredný kríž na cintoríne v Dúbravke postavili v roku 1957.

AEDIFICATUM
ANNO DOMINI
1957