Dúbravka - dvojkríž (2013)

Pri kostole bol v roku 2013 postavený drevený cyrilometodský dvojkríž.

SPOMIENKA NA
MISIU SV. CYRILA A METODA r. 863
NA NAŠOM ÚZEMÍ

STAROSTA A OBYVATELIA DÚBRAVKY
MO MATICE SLOVENSKEJ
OZ OBČANIA ZA ROZVOJ DÚBRAVKY

rok 2013