Devínska Nová Ves - kríž na cintoríne

Na cintoríne v mestskej časti je ústredný kamenný kríž, ktorý bol v roku 2015 zrenovovaný. Na jeho kamennej tabuľke je pietny verš (Odpočinutie večné daj im Pane!). Kríž je bez datujúceho nápisu. Podľa charakteristického podstavca má svojich dvoch príbuzných v Máste a  ďalší podobný kríž je pri poľnom mlyne v Záhorskej Bystrici. Len jeden z nich má známy dátum vzniku (v Máste na Devínskej ceste) a podľa neho by sme aj ten v Devínskej Novej Vsi mohli datovať do 30. rokov 19. storočia.