Devínska Nová Ves - kríž (1928) na Grbe

Pieskovcový kríž pri železničnej trati za panelákovým sídliskom má zozadu vytesaný zakladateľský nápis (VENOVALI PAVEL a MÁRIA BESEDOVI). V roku 1928 dali kríž postaviť Pavel Beseda s manželkou Máriou z vďaky za uzdravenie už dospelej dcéry, ktorá sa vyliečila v pražskej nemocnici. Potomkovia rodiny dali v roku 2011 kríž obnoviť sochárovi Gabrielovi Strassnerovi. Na kríži boli doplnené chýbajúce súčasti; soška Panny Márie v nike a nová tabuľka s krátkym pozdravným nápisom. Zrenovovaný kríž 2. októbra spomenutého roka posvätil farár Karol Moravčík.

 

Z histórie, in: DEVínskonovoveský EXpres 17/2011, str. 4