Devínska Nová Ves - kríž (1865) pri rybníku

Pri rybníku je kamenný kríž z roku 1865. Tento letopočet je zaznamenaný na mramorovej tabuľke, ktorá bola osadená po obnove kríža potomkami jeho zakladateľov v roku 1923. Z nej sa dozvedáme, že kríž dali postaviť František Engelhardt a Magdaléna, s najväčšou pravdepodobnosťou jeho manželka.
Kríž bol postavený mimo intravilánu, výstavbou sa dostal do radu domov Poľnej ulice, odkiaľ ho o pár metrov premiestnili k rybníku. Možno sa to stalo pri poslednej obnove kríža, ktorú vykonala mestská časť v roku 1998. Obnovu zaznamenala tabuľka zo zadnej strany podstavca, pod ňou je plechová tabuľka s ryskou výšky hladiny vody pri povodni 16. augusta 2002.

 

Venoval

Engelhardt Franc a

Magdalena roku 1865.

Obnovil rod

Engelhardtov roku 1923.

 

KRÍŽ OBNOVENÝ

Z PROSTRIEDKOV

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA – DEVÍNSKA

NOVÁ VES

V ROKU 1998