Devín - kríž pred kostolom

Nemáme informácie, kedy bol kamenný kríž pred kostolom poškodený. Horná časť kríža s korpusmi Krista a Márie Magdalény sa dostala časom do výstavného priestoru v hradnom areáli. Barokový podstavec s volútami a reliéfom Oplakávanie Krista bol dlho opustený. Pred rokom 2014 ho zreštaurovali.