Devín - kríž (1866) na cintoríne

Ústredný kríž devínskeho cintorína, vysväteného v roku 1779, má na podstavci vytesaný nemecký nápis s letopočtom svojho založenia 1866. Na bočnej strane sú vytesané iniciály jeho pravdepodobných donorov FK a JM.

VATER!
IN DEINE HANDE
EMPFEHLE ICH
MEINEN GEIST
1866