Devín - Horný červený kríž

Horný červený kríž leží na pomedzí chotárov Devína a Dúbravky. Na mape sme ho zaregistrovali až v polovici 20. storočia. Dnešný kríž je železný, je pribetónovaný priamo k hraničnému kameňu, ktorý tu zostal z doby 2. svetovej vojny. Prechádzala tu hranica medzi Slovenským štátom a Nemeckou ríšou, ku ktorej bol Devín pričlenený.

Kamerové systémy