Devín - Dolný červený kríž

Dolný červený kríž leží v chotári Devína na hranici zalesnenej časti Devínskej Kobyly pri ceste k Mokrému jarku. Na mape sme ho zaregistrovali až v polovici minulého storočia. Dnešný kríž je drobnejší železný.