Čunovo - misijný kríž

Pred kostolom je útly drevený misijný kríž so zaznamenanými letopočtami konania misií 1938, 1942, 2000.

1938
Sv.
Misije

Spasi dušu svoju!

Misszio
1942

2000