Čunovo - kríž v obci

V obci pri ceste neďaleko kaštieľa je kríž s ochrannou strieškou a drevenou ľudovou plastikou Krista.