Čunovo - kríž (2000) pred kostolom

Pred kostolom je cementový kríž s veľkou plastikou Krista. Podľa nápisu na kríži je jeho autorom M. Brosz.

JEŽIŠ
KRISTUS
SPASITEĽ
ĽUDÍ
VCERA
DNES
I NAVEKY

2000
M. BROSZ