Pri ceste do Skalice na hranici chotárov rodina Nováková z Vrádišťa postavila kaplnku sv. Kríža s veľkým zamrežovaným výklenkom, za ktorým bol kríž. Dnes už nie je súčasťou kaplnky. Kaplnka sa spomína v kanonickej vizitácii v roku 1788 aj s informáciou, že nemala žiadnu základinu na udržiavanie. Pri kaplnke bývala vodná nádrž, z ktorej brali v zimných mesiacoch ľad do skalickej ľadovne. Niekedy v 20. storočí mal byť pôvodný vstupný otvor zamurovaný a prerazené nové okno na inej stene, aby sa dalo do kaplnky pozerať z cesty.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 90 - pozn.: M. Hoferka tým upresnil niekedy uvádzanú nepresnú interpretáciu, že kaplnka bola vo vizitačnom roku 1788 postavená.
Michal Kováč: Vrádište - obec s historicky zakoreneným hospodárstvom, Vrádište 2014, str. 120

Kamerové systémy