Vieska - Hoštečná studnička

Jozef Chrenka ml. (3. júl 2018): Pre zaujímavosť posielam aktuálne foto (1. júl 2018) z Hoštečnej studničky, kde strom padá na murovanú kaplnku. Lesníci boli požiadaní ešte minulý rok na zrezanie stromu, ktorý sa po podmočení začal nakláňať, no odpoveď bola....áno...niekedy..., až to prišlo do tohto stavu.

Pri Hoštečnej studničke na pomedzí chotárov Viesky a Unína obyvatelia okolitých obcí pri príležitosti mileniárneho roku 2000 vybudovali kaplnky, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v študentskej práci Tomáša Flajžíka z Radošoviec.

Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce

Kamerové systémy