Vieska - Hoštečná studnička

Jozef Chrenka ml. (3. júl 2018): Pre zaujímavosť posielam aktuálne foto (1. júl 2018) z Hoštečnej studničky, kde strom padá na murovanú kaplnku. Lesníci boli požiadaní ešte minulý rok na zrezanie stromu, ktorý sa po podmočení začal nakláňať, no odpoveď bola....áno...niekedy..., až to prišlo do tohto stavu.

Pri Hoštečnej studničke na pomedzí chotárov Viesky a Unína obyvatelia okolitých obcí pri príležitosti mileniárneho roku 2000 vybudovali kaplnky, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v študentskej práci Tomáša Flajžíka z Radošoviec.

Kamerové systémy