Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)

Kaplnku sv. Antona Paduánskeho dali za 15 tisíc korún postaviť v roku 1930 Pavel Buchta s manželkou Teréziou, rod. Rehákovou a ďalších 2 tisíc zložili ako základinu pre jej údržbu. Zakladateľský nápis je v medailóne nad vchodom. V interiéri kaplnky je oltár so sochou sv. Antona. V roku 2016 sa opravila omietka kaplnky a nanovo ju vymaľovali v pôvodnej podobe, nový náter získali aj dvere a okná. Páce sa vykonali zo zbierky obyvateľov, predovšetkým nositeľov mena Anton a na náklady obecného úradu.

Sv. Antoníne
oroduj za nás i za našu obec.
Ku cti a chvále Božej dali postaviť
Pavel a Terézia Buchta, rod. Rehák.
R. P. 1930. 

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 5, 6;
-rd-: Renovácia kaplnky sv. Antona, in: Unínske noviny 2/2016, str. 3

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy