Kaplnku sv. Antona Paduánskeho dali za 15 tisíc korún postaviť v roku 1930 Pavel Buchta s manželkou Teréziou, rod. Rehákovou a ďalších 2 tisíc zložili ako základinu pre jej údržbu. Zakladateľský nápis je v medailóne nad vchodom. V interiéri kaplnky je oltár so sochou sv. Antona. V roku 2016 sa opravila omietka kaplnky a nanovo ju vymaľovali v pôvodnej podobe, nový náter získali aj dvere a okná. Páce sa vykonali zo zbierky obyvateľov, predovšetkým nositeľov mena Anton a na náklady obecného úradu.

Sv. Antoníne
oroduj za nás i za našu obec.
Ku cti a chvále Božej dali postaviť
Pavel a Terézia Buchta, rod. Rehák.
R. P. 1930. 

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 5, 6;
-rd-: Renovácia kaplnky sv. Antona, in: Unínske noviny 2/2016, str. 3

Kamerové systémy