Unín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Dolinke

V časti Dolinka v poli za obcou bola postavená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Spomína sa v kanonickej vizitácii z roku 1788 aj s informáciou, že sa o ňu starala obec. Podľa tradície bola v roku 1910 znovupostavená či prestavaná, pričom asi prišlo k zmene patrocínia. Pôvodnejšia bola zasvätená Panne Márii, ale nie Sedembolestnej. Kaplnka bola po prestavbe trojstenná, v zamrežovanom výklenku bola socha Šaštínskej Piety. Rozširujúca zástavba obce po 2. svetovej vojne dosiahla až po kaplnku. Pre narušenú statiku ju v roku 1995 asanovali. Na jej mieste postavili v roku 1998 novú drobnú kaplnku, ktorá ale predchodkyňu už v ničom nepripomína.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 96;
Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I, in: Unínske noviny 2/2007, str. 5;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 6;
Štefan Andel: Posledných 20 rokov v živote obce, in: Unínske noviny 2/2012, str. 3

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy