V časti Dolinka v poli za obcou bola postavená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Spomína sa v kanonickej vizitácii z roku 1788 aj s informáciou, že sa o ňu starala obec. Podľa tradície bola v roku 1910 znovupostavená či prestavaná, pričom asi prišlo k zmene patrocínia. Pôvodnejšia bola zasvätená Panne Márii, ale nie Sedembolestnej. Kaplnka bola po prestavbe trojstenná, v zamrežovanom výklenku bola socha Šaštínskej Piety. Rozširujúca zástavba obce po 2. svetovej vojne dosiahla až po kaplnku. Pre narušenú statiku ju v roku 1995 asanovali. Na jej mieste postavili v roku 1998 novú drobnú kaplnku, ktorá ale predchodkyňu už v ničom nepripomína.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 96;
Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I, in: Unínske noviny 2/2007, str. 5;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 6;
Štefan Andel: Posledných 20 rokov v živote obce, in: Unínske noviny 2/2012, str. 3

Kamerové systémy