Unín - kaplnka Panny Márie (1946)

Podľa máp existovala v 2. polovici 19. storočia v lokalite Chrástka kaplnka, alebo spočiatku možno len socha Panny Márie.
V súčasnosti sa o kaplnku starajú rodiny Dušana Petráša a Stanislava Drúžka. V minulosti sa o kaplnku starali Štefan Michálek s manželkou Štefániou, rod. Ujhelyiovou a po nich ich dcéra Rozália Straková. Počas 2. svetovej vojny bola kaplnka v ruinách. V roku 1946 bola nanovo postavená. V kaplnke bola osadená drevená socha Panny Márie, ktorú v dobe socializmu zničil vandal a pohodil na poli. Spomenutí manželia Štefan a Štefánia Michálkovi kúpili novú sochu a do kaplnky osadili železnú bránku. Aj cez ňu vandal sochu poškodil, ale bolo možné ju opraviť, o čo sa postaral maliar Ján Drúžek.

R. Petrášová: Starenko, ako to vlastne bolo s tou kaplnkou Panny Márie v Chrástke? in: Unínske noviny 2/2020, str. 1

Kamerové systémy