Unín - kaplnka Panny Márie (1946)

Podľa máp existovala v 2. polovici 19. storočia v lokalite Chrástka kaplnka, alebo spočiatku možno len socha Panny Márie.
V súčasnosti sa o kaplnku starajú rodiny Dušana Petráša a Stanislava Drúžka. V minulosti sa o kaplnku starali Štefan Michálek s manželkou Štefániou, rod. Ujhelyiovou a po nich ich dcéra Rozália Straková. Počas 2. svetovej vojny bola kaplnka v ruinách. V roku 1946 bola nanovo postavená. V kaplnke bola osadená drevená socha Panny Márie, ktorú v dobe socializmu zničil vandal a pohodil na poli. Spomenutí manželia Štefan a Štefánia Michálkovi kúpili novú sochu a do kaplnky osadili železnú bránku. Aj cez ňu vandal sochu poškodil, ale bolo možné ju opraviť, o čo sa postaral maliar Ján Drúžek.

R. Petrášová: Starenko, ako to vlastne bolo s tou kaplnkou Panny Márie v Chrástke? in: Unínske noviny 2/2020, str. 1

Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy