Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím

Za mestom pri ceste z Predmestia je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1919 s výraznou farebnou úpravou. Má secesne pôsobiacu strechu a čelnú stenu so štukovým pseudoklasicistickým portálom okolo výklenku. Výklenok chráni umelecky kovaná mreža. V spodnej časti kaplnky je kamenná tabuľka jej zakladateľa, ktorým bola rodina Martina Buchtu. Kaplnka bola v roku 2015 opravená anonymnou rodinou zo skalickej farnosti s príspevkom od vinohradníkov z lokality Vysoké pole a rodiny Buchtovej. Vynovenú kaplnku slávnostne požehnal 15. septembra 2015 skalický dekan Roman Stachovič.

Na čest a chválu Božiu
ku cti prebl. Panny Marie, za obdržanú milosť
šťastlivého navrátenia zo svetovej války
z povďačnosti dal vystavit
Martin Buchta a jeho família.
L P. 1919

 

Martin Surový: Požehnanie kaplnky Sedembolestnej panny Márie, in: Michael - Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica 5/2015, str.6

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy