Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana

Pri ceste do Mokrého Hája oproti kaplnke sv. Urbana je Božia muka. V jej výklenkoch sú ľudové obrázky. Muka je na pódiu, ktoré je novšieho dáta než sakrálna stavba. Vzniklo pri výstavbe cesty, keď muku o pár metrov premiestnili. Foto jej pôvodnejšieho umiestnenia si môžete pozrieť na skalica.fara.sk.
Pri príležitosti opravy Božej muky, ktorú vykonali v máji 2014 dobrovoľníci pod vedením kaplána Petra Kizeka, bol na facebooku skalickej farnosti (Obnova Božej Muky pri Hurbánkovi, 31. 5. 2014, in: Farnosť sv. Michala Archanjela Skalica) uverejnený článok s ďalšími relevantnými informáciami. Pri oprave sa objavil nápis, podľa ktorého muku postavili v roku 1612 a v roku 1935 ju opravili páni Petrovič a Kvaltín.

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy