Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana

Pri ceste do Mokrého Hája oproti kaplnke sv. Urbana je Božia muka. V jej výklenkoch sú ľudové obrázky. Muka je na pódiu, ktoré je novšieho dáta než sakrálna stavba. Vzniklo pri výstavbe cesty, keď muku o pár metrov premiestnili. Foto jej pôvodnejšieho umiestnenia si môžete pozrieť na skalica.fara.sk.
Pri príležitosti opravy Božej muky, ktorú vykonali v máji 2014 dobrovoľníci pod vedením kaplána Petra Kizeka, bol na facebooku skalickej farnosti (Obnova Božej Muky pri Hurbánkovi, 31. 5. 2014, in: Farnosť sv. Michala Archanjela Skalica) uverejnený článok s ďalšími relevantnými informáciami. Pri oprave sa objavil nápis, podľa ktorého muku postavili v roku 1612 a v roku 1935 ju opravili páni Petrovič a Kvaltín.

Kamerové systémy