Skalica - Božia muka na Psíkoch

Pri Starohorskom potoku pod vinohradmi v lokalite Psíky je Božia muka s tromi výklenkami. Sú do nich vložené obrazy Sedembolestnej Panny Márie, sv. Antona Paduánskeho a sv. Jána Nepomuckého. Sakrálna stavba je udržiavaná, obrazy boli v posledných rokoch vymenené. Podľa máp existovala už v 2. polovici 18. storočia, nie však v dnešnej podobe. V čase založenia bola ďaleko za mestom, rozširujúca sa domová zástavba však dnes už siaha aj na toto miesto. Zvykne sa označovať ako Bellayových kaplnka podľa majiteľov pozemku, na ktorom ju postavili. V roku 2002 ju posvätil kňaz Peter Šantavý.

Kaplnka Bellayovcov v Skalici, 18. 7. 2018, in: zahorskemuzeum.sk

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi

Kamerové systémy