Radošovce - kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri moste

Malá kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého sa nachádza v obci pri moste cez Podhlboký potok. Drevená socha sv. Jána Nepomuckého pri moste cez potok, umiestnená vo výklenku nešpecifikovanej stavby, sa spomína aj vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Zakladateľom sochy bol zeman František Polák a v tej dobe asi už mala nejaký vek za sebou, keďže o jej údržbu sa starali jeho potomkovia. Spomenuté miesto vo vizitácii je pravdepodobne totožné s dnešným umiestnením. Terajšiu kaplnku dala postaviť farnosť v roku 1969, či bola socha sv. Jána zaobstaraná v rovnakom čase alebo skorej, nevieme.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 102;
Pôsobiaci kňazi, in: radosovce.fara.sk

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy