Radošovce - kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri moste

Malá kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého sa nachádza v obci pri moste cez Podhlboký potok. Drevená socha sv. Jána Nepomuckého pri moste cez potok, umiestnená vo výklenku nešpecifikovanej stavby, sa spomína aj vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Zakladateľom sochy bol zeman František Polák a v tej dobe asi už mala nejaký vek za sebou, keďže o jej údržbu sa starali jeho potomkovia. Spomenuté miesto vo vizitácii je pravdepodobne totožné s dnešným umiestnením. Terajšiu kaplnku dala postaviť farnosť v roku 1969, či bola socha sv. Jána zaobstaraná v rovnakom čase alebo skorej, nevieme.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 102;
Pôsobiaci kňazi, in: radosovce.fara.sk

Kamerové systémy