Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku

Pod radošovskými vinohradmi na sútoku dvoch strúh, z ktorých hlavnú nazývajú Dlhý jarok, vyvieral prameň. V roku 2013 ho upravili radošovskí poľovníci osadením skruže a zastrešením. Zároveň pri studničke postavili štíhlu murovanú kaplnku sv. Huberta a do jej výklenku osadili reliéf s Hubertovým výjavom. Autorom myšlienky úpravy tohto miesta a aj jej spolurealizátorom bol ich kolega Ján Sloboda.

-mk-: Studnička sv. Huberta, in: RADVES (Informačný časopis obce Radošovce) 1/2013, str. 2

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy