Pod radošovskými vinohradmi na sútoku dvoch strúh, z ktorých hlavnú nazývajú Dlhý jarok, vyvieral prameň. V roku 2013 ho upravili radošovskí poľovníci osadením skruže a zastrešením. Zároveň pri studničke postavili štíhlu murovanú kaplnku sv. Huberta a do jej výklenku osadili reliéf s Hubertovým výjavom. Autorom myšlienky úpravy tohto miesta a aj jej spolurealizátorom bol ich kolega Ján Sloboda.

-mk-: Studnička sv. Huberta, in: RADVES (Informačný časopis obce Radošovce) 1/2013, str. 2

Kamerové systémy