Radošovce - kaplnka so sochou sv. Anny pri ceste do vinohradov

Malá kaplnka so sochou sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu sa nachádza nad vodnou nádržou pri poľnej ceste do vinohradov. Podľa máp by kaplnka mohla vzniknúť v polovici 20. storočia. Postavená mohla byť aj ako reminiscencia na staršiu kaplnku sv. Anny, ktorá podľa vizitačnej zápisnice z roku 1761 stála v chotári Koválovca. Pravdepodobne však v blízkej vzdialenosti, možno na mieste, kde stojí drevený kríž nad vodnou nádržou.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 96

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy