Malá kaplnka so sochou sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu sa nachádza nad vodnou nádržou pri poľnej ceste do vinohradov. Podľa máp by kaplnka mohla vzniknúť v polovici 20. storočia. Postavená mohla byť aj ako reminiscencia na staršiu kaplnku sv. Anny, ktorá podľa vizitačnej zápisnice z roku 1761 stála v chotári Koválovca. Pravdepodobne však v blízkej vzdialenosti, možno na mieste, kde stojí drevený kríž nad vodnou nádržou.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 96

Kamerové systémy