Radošovce - Božia muka pri kaplnke sv. Stanislava

Božia muka sa nachádza pri kaplnke sv. Stanislava. Výklenky sú chránené plechovými okenicami na pántoch, na ktorých sú namaľované obrazy sv. Izidora a sv. Urbana. V ďalšej nike s obrazom Krista s tŕňovou korunou sa okenica už nezachovala. Božia muka bola ku kaplnke asi premiestnená z miesta za obcou pri zrušení cesty do Popudín približne v 70-tych rokoch minulého storočia. Postavili ju pravdepodobne na začiatku 19. storočia.

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy