Radimov - kaplnka s Madonou v obci

V obci je malá kaplnka so sochou Madony vo výklenku. Pod ním je je zaznamenaný asi rok vzniku aj s iniciálami zakladateľa v tvare: 1873 G. T. Podľa M. Hoferku sa za nimi skrýva Juraj Tokoš (G = J).

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 7

Kamerové systémy