Radimov - kaplnka s Madonou v obci

V obci je malá kaplnka so sochou Madony vo výklenku. Pod ním je je zaznamenaný asi rok vzniku aj s iniciálami zakladateľa v tvare: 1873 G. T. Podľa M. Hoferku sa za nimi skrýva Juraj Tokoš (G = J).

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 7

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Ján Nepomucký
Radimov - sv. Florián (1873)
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - Božské srdce (1917)
Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kríž na cintoríne
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - kríž (1939) v chotári
Radimov - misijný kríž (1935)
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom

Kamerové systémy