Prietržka - kaplnka sv. Urbana (1948)

Kaplnka sv. Urbana vo vinohradoch nad Prietržkou bola postavená v roku 1948 a posvätená v máji spomenutého roka. V jej interiéri je socha sv. Urbana. Jej predchodcom bola menšia kaplnka na spôsob Božej muky s výklenkom, ktorú pred stavbou novej rozobrali. Podľa mapy existovala staršia kaplnka v 2. polovici 19. storočia.

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 276

Prietržka - kríž na vinohradníckej búde
Prietržka - Krížová cesta
Prietržka - lurdská jaskyňa
Prietržka - zvonica
Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)
Prietržka - kríž (1938, 1998) pod vinohradmi
Prietržka - misijný kríž (1938)
Prietržka - kríž (1915) pred kostolom
Prietržka - kríž (1910) na cintoríne
Prietržka - kríž (1901) v chotári
Kamerové systémy