Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)

Kaplnku sv. Jána Nepomuckého postavili v roku 1797 na ceste do vinohradov na podnet skalického dekana Jána Gulíka. Pri radikálnej prestavbe koncom 19. storočia prišla kaplnka o svoj pôvodný výzor. V tomto období bol pôvodnejší obraz sv. Jána nahradený jeho sochou. Pri obnove v rokoch 1968-1969 zakryli omietkou donačnú tabuľu. Dnes stojí kaplnka na murovanom pódiu, ktoré vyrovnáva svahovitosť terénu. Vzniklo asi začiatkom 20. storočia.

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 223, 224

Kamerové systémy