Prietržka - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1850)

Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie postavili pod vinohradmi v roku 1850, pravdepodobne z podnetu skalického farára Jozefa Haydina za pomoci obce Prietržky. Dedikačný nápis na kaplnke zanikol pri obnove po roku 1918. V roku 1969 bola kaplnka opravená, v jej nike je socha Piety.

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 224

Kamerové systémy