Prietržka - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1850)

Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie postavili pod vinohradmi v roku 1850, pravdepodobne z podnetu skalického farára Jozefa Haydina za pomoci obce Prietržky. Dedikačný nápis na kaplnke zanikol pri obnove po roku 1918. V roku 1969 bola kaplnka opravená, v jej nike je socha Piety.

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 224

Prietržka - kríž na vinohradníckej búde
Prietržka - kaplnka sv. Urbana (1948)
Prietržka - Krížová cesta
Prietržka - lurdská jaskyňa
Prietržka - zvonica
Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)
Prietržka - kríž (1938, 1998) pod vinohradmi
Prietržka - misijný kríž (1938)
Prietržka - kríž (1915) pred kostolom
Prietržka - kríž (1910) na cintoríne
Prietržka - kríž (1901) v chotári
Kamerové systémy