Prietržka - kaplnka Blahoslavenej Panny Márie (1860) v obci

Nižšie uvedené relevantné údaje o kaplnke publikoval P. Brezina.
Malá kaplnka Blahoslavenej Panny Márie bola postavená v roku 1860 pri moste cez Bližinský potok. V tej dobe to bol koniec intravilánu obce. Ako fundátor kaplnky sa spomína skalický františkán páter Anastázius, občianskym menom Juraj Petrovič, rodák z Prietržky. Bol pravdepodobne len darcom fundačnej základiny. Na stavbu prispeli ďalší obyvatelia a obec samotná. Obraz Sedembolestnej Panny Márie, ktorý daroval skalický dekan Anton Szabó, bol v prietržskom kostole posvätený a osadený do výklenku kaplnky 12. augusta 1860. Samotnú kaplnku potom posvätil páter Anastázius. Za kaplnkou vysadili v roku 1921 dva agáty a pred kaplnkou dve lipy v roku 1928. Kaplnka bola opravená už pred prvou svetovou vojnou. Pri oprave v roku 1940 nahradili poškodený obraz sochou Sedembolestnej Panny Márie. V roku 1967 dal kaplnku opraviť Ján Horváth. Vtedy vymenili aj zničené obrazy z postranných plochých výklenkov. Nové darovali Ernest Janíčkovič, Pavel Sasinek a Ján Vašečka. Pri rekonštrukcii v roku 2006 bola kaplnka spevnená a opatrená novou strechou. Obrazy na plechu premaľoval pri tej príležitosti amatérsky výtvarník z Holíča Oto Kroupa. Sú na nich sv. Juraj, sv. Vendelín a sv. Michal Archanjel. Obrazy týchto svätých boli na kaplnke od jej počiatku.

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 224, 225, 277

Prietržka - kríž na vinohradníckej búde
Prietržka - kaplnka sv. Urbana (1948)
Prietržka - Krížová cesta
Prietržka - lurdská jaskyňa
Prietržka - zvonica
Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)
Prietržka - kríž (1938, 1998) pod vinohradmi
Prietržka - misijný kríž (1938)
Prietržka - kríž (1915) pred kostolom
Prietržka - kríž (1910) na cintoríne
Prietržka - kríž (1901) v chotári

Kamerové systémy