V popudinských vinohradoch je malá kaplnka sv. Urbana. Podľa máp stála na tomto mieste už v 2. polovici 19. storočia, možno v trochu inej podobe. V roku 2023 kaplnku zrenovovali dobrovoľníci a členovia vinohradníckeho spolku. Spolok do kaplnky zakúpil drobnú sochu sv. Urbana, ktorá nahradila dovtedajší ale už novodobý obraz sv. Urbana. Obnovená kaplnka bola posvätená 21. mája 2023.

Zešli sme sa na Hurbánka pri vnohradoch, in: Obecný hlásnik (Popudinské Močidľany) 2/2023, str. 4

Kamerové systémy