Popudiny - kaplnka sv. Urbana

V popudinských vinohradoch je malá kaplnka sv. Urbana. Podľa máp stála na tomto mieste už v 2. polovici 19. storočia, možno v trochu inej podobe. V roku 2023 kaplnku zrenovovali dobrovoľníci a členovia vinohradníckeho spolku. Spolok do kaplnky zakúpil drobnú sochu sv. Urbana, ktorá nahradila dovtedajší ale už novodobý obraz sv. Urbana. Obnovená kaplnka bola posvätená 21. mája 2023.

Zešli sme sa na Hurbánka pri vnohradoch, in: Obecný hlásnik (Popudinské Močidľany) 2/2023, str. 4

Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy