Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie je za obcou smerom na Holíč. Dali ju postaviť v roku 1845 Anton Mráz s manželkou Annou a Mária Hrubšová. Podľa tradície sa im na tomto mieste prevrátil voz pri ceste do Šaštína a kaplnku dali postaviť z vďaky za záchranu. Pri tejto udalosti sa niekedy spomína, že pri tom zahynula aj dvanásťročná dcéra pútnikov.
V kaplnke bola kamenná socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola odcudzená v roku 1990 a zakrátko nato aj ďalšia náhradná. V roku 1993 bola kaplnka čiastočne obnovená pri oslavách výročia petroveského kostola a 10. júla posvätená dekanom Jozefom Karáčom. Pri tej príležitosti novú drevenú sošku do nej vyrezal Ferdinand Vépy, rodák z obce. Kaplnka mala dlhodobo narušenú statiku a nakláňala sa nabok, čo bolo zapríčinené dlhodobým susedstvom mohutnej lipy, ktorú zrezali v roku 1980. V roku 2014 bola kaplnka opravená, bola narovnaná a spevnená v základoch, nanovo ju zastrešili a pokryli ju omietkou odolnou voči vlhkosti. Pri slávnosti ju 14. septembra toho roka posvätil skalický dekan Jozef Karáč za účasti obyvateľov obce, správcu petroveskej farnosti Jozefa Bartoša a ďalších kňazov dekanátu.

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, 1993, str. 8, 57;
Miriam Hricová: Rekonštrukcia a posvätenie kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, in: Petroveský spravodaj 2/2014, str. 4

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy