Petrova Ves - kaplnka (2017) so sv. Jánom Nepomuckým

Napísal a fotografie poskytol: Jozef Chňupka

Kaplnka v tvare Božej muky je situovaná v záhrade rodiny Chňupkovej. Drobnú stavbu postavil Jozef Chňupka v roku 2017. V čelnej nike sa za železnými dvierkami nachádza socha kňaza, mučeníka sv. Jána Nepomuckého, ktorý je ochrancom proti prírodným pohromám, povodniam. Toto patrocínium nebolo vybrané náhodne, nakoľko táto časť obce častejšie čelila povodniam z neďalekého potoka.

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy