Napísal a fotografie poskytol: Jozef Chňupka

Kaplnka v tvare Božej muky je situovaná v záhrade rodiny Chňupkovej. Drobnú stavbu postavil Jozef Chňupka v roku 2017. V čelnej nike sa za železnými dvierkami nachádza socha kňaza, mučeníka sv. Jána Nepomuckého, ktorý je ochrancom proti prírodným pohromám, povodniam. Toto patrocínium nebolo vybrané náhodne, nakoľko táto časť obce častejšie čelila povodniam z neďalekého potoka.

Kamerové systémy