Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana

Štíhla kaplnka sv. Urbana s výklenkom pre sochu svätca stojí v chotári obce pri ceste do Šaštína-Stráží. Podľa svedectva máp by sme mohli predpokladať, že vznikla najskôr v polovici 19. storočia. Po obnove bola 2. septembra 2017 posvätená správcom farnosti Martinom Jozefom Bartošom pri miestnych oslavách výročia 1. písomnej zmienky o obci. Kaplnku dal obnoviť Kultúrny klub Petrovej Vsi. Výklenok bol opatrený novou kovanou mrežou a novou soškou sv. Urbana.

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy